Primeur in Het Nieuwe Werken:

De enige locker die met zijn gebruiker communiceert.

Releezme

Met Releezme kunnen medewerkers zelf vrije lockers vinden en bedienen met hun smartphone. Ze downloaden daarvoor de Releezme app.

Uniek is de mogelijkheid om (automatische) pushberichten te sturen naar medewerkers die wel een locker bezet houden, maar niet meer gebruiken. De locker geeft dus eigenlijk zelf aan wanneer deze weer vrijgegeven zou moeten worden.

Op deze site laten we u zien waarom deze functie een ‘game changer’ is.

Op afstand te openen
Mobiele app
Berichten en meldingen

Stimuleert dynamisch kantoorgebruik

Releezme helpt medewerkers om zichzelf stapsgewijs los te maken van oude gewoontes en zich de principes van Het Nieuwe Werken eigen te maken.

Medewerkers kunnen kiezen tussen een vaste of een wisselende locker. Een vaste locker past meer bij mensen en organisaties die nog erg gebonden zijn aan hun vaste zone of werkplek. Een wisselende locker past meer bij mensen en organisaties die kantoren al veel dynamischer gebruiken.

Automatische pushberichten zorgen ervoor dat wissellockers niet als vaste lockers worden gebruikt.

Releezme biedt ook mogelijkheden voor team storage waarbij meerdere gebruikers eenzelfde locker kunnen bedienen.

Bepaald zelf uw niveau
in Het Nieuwe Werken

Bespaart ruimte

Marktleider VECOS heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar het gebruik van lockers bij Het Nieuwe Werken. Conclusie: 95% van alle lockers in kantoren is bezet, maar slechts 50% daarvan is de afgelopen 3 maanden nog gebruikt!

De verklaring hiervoor is simpel. Werknemers gebruiken kasten tegenwoordig anders en hebben er niet zoveel meer van nodig. In plaats van veel eigen kasten hebben medewerkers steeds meer behoefte aan tijdelijke opbergruimte die niet plaatsgebonden is.

Automatische pushberichten zorgen ervoor dat lockers niet worden geclaimd en dat tot 60% aan kastruimte kan worden bespaard.

Jaarlijks wordt er nog steeds een gigantische oppervlakte aan bomen onnodig gekapt om te voorzien in opbergruimte op kantoor. Zelfs in moderne kantoren wordt nog steeds 10% van het vloeroppervlak gebruikt als opbergruimte. Met de toepassing van Releezme is 50% daarvan overbodig!

Minder kantooroppervlakte
voor opbergruimte

Beter voor het milieu

Lockergebruik instelbaar

Bespaart tijd

Lockers wisselen van eigenaar. Ook bij vast toegewezen lockers. Dat heeft onder andere te maken met natuurlijke in- en uitstroom van medewerkers, (interne) verhuizingen en functiewisselingen.

Elke wisseling van eigenaar betekent werk voor de facilitair beheerder. Het meest tijdrovend is het inspecteren en leeghalen van lockers waarvan de eigenaar niet bekend of reeds vertrokken is.

De hoeveelheid werk met betrekking tot lockermanagement neemt toe op het moment dat een organisatie dynamischer wordt en vertrouwder raakt met de principes van Het Nieuwe Werken.

Releezme is niet alleen een uitkomst voor medewerkers maar ook voor de beheerder. Releezme werkt op basis van het zelfservice principe. Medewerkers worden zelf verantwoordelijk gemaakt voor veilig lockergebruik.  

De beheerder houdt de regie door middel van rapportages.